Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
मंगळागौरीसाठी खास उखाणे …
Ukhane ,Mangalashtke,

मंगळागौरीसाठी खास उखाणे …

ukhane mangalagauri1.पतिव्रतेचा धर्म नम्रतेने वागते
---------- रावाचं नाव घेऊन आशीर्वाद मागते

2हिरव्या साडीला पिवळा काठ जरतारी
------ रावांचे नाव घेते, शालू नेसून भरजरी3. शिंपल्यात सापडले माणिक मोती
------ रावांच्या जीवनात झाले मी सारथी

4.महादेवाला बेल,विष्णूला तूळ्स
------ रावांचे नाव घ्यायला कसला हो आळस

 

5.सासरचे निराजंन माहेरची फुलवात
----- रावांचे नाव घेण्यास करते सुरुवात

6. जन्म दिला मातेने, पालन केले पित्याने
----- रावांचे नाव घेते पत्नी या नात्याने

7. माहेर जणू गंगा, सासर जणू सागर
त्यातच एकरुप ----- रावांचे सूख निर्झर

8. मंगळ्सूत्रात राहे सासरची प्रीती
----- रावांचे नाव घेऊन समाधान चित्ती

9. पित्याचे कर्तव्य संपले, कर्तव्याला माझ्या सुरूवात
----- रावांचे सह्कार्य लाभो, माझ्या भावी जीवनात

10. गजाननाची क्रुपा, गुरुंचा आशीर्वाद
----- रावांचे नाव घ्यायला आज करते सुरुवात

11.  सुर्यबिंबाचा कुंकुम तिलक, प्रुथ्वीच्या भाळी
----- रावांचे नाव घेते ------ च्यावेळी

12.  संसाराच्या देव्हा-यात उजळ्तो नंदादीप समाधानाचा
----- रावांचे नाव घेऊन, मागते आशिर्वाद अखंड सौभाग्याचा

13. स्वर्गाच्या नंदनवनात सुवर्णाच्या केळी
----- रावांचे नाव घेते, मंगळागौरीच्यावेळी

14.  रुप्याच्या वाटीत सोन्याचा चमचा
-----रावांचे नाव घेते मिळो आशिर्वाद तूमचा

15. मानवी जीवनाचा आहे परमेश्वर शिल्पकार
----- रावांच्या रुपाने झाला साक्षात्कार

16. हिमालय पर्वतावर शंकर-पार्वतीची जोडी
----- रावांच्या जीवनात आहे मला गोडी

17.  सर्वाना नमस्कारासाठी जोडते हो हात
----- रावांचे नाव घेते पण सोडा माझी वाट

18.  भरलेल्या पंगतीत रांगोळी काढली चित्रांची
----- रावांच्या साथीला बसली पंगत मित्रांची

19.  जडवाचे मंगळसूत्र सोन्याने मढविले
----- रावांच्या नावाकरीता एवढे का अडविले

20.  शंकराच्या पिंडीवर बेलाचे पान
----- रावांचे नाव घेते राखुन सर्वांचा मान

21.  आत्मरुपी करंडा, देहरुपी झाकण
----- रावांचे नाव घेऊन बांधते मी कंकण

22. चंदनाच्या झाडावर बसला मोर
----- रावांच्या जीवावर मी आहे थोर

23.  चंद्राचा उदय, समुद्राला भरती
----- रावांच्या शब्दांनी सारे श्रम हरती

24.  सूख समाधान तिथे लक्ष्मीचा वास
----- रावांना देते मी जिलेबीचा घास

25.  पदस्पर्शाने लंवडते उंबरठ्यावरलं माप
----- रावांची भाग्यलक्ष्मी म्हणुन ग्रुहप्रवेश करते आज

26.  घराला असावं अंगण, अंगणात डोलावी तूळस
----- रावांच्या जीवनात चढवीन आंनदाचा कळस

27.  सूख दू:खाच्या धाग्यांनी जीवन वस्त्र विणले
----- रावांच्या सहवासात भाग्य माझे हसले

28. अंलकारात अंलकार मंगळसूत्र मूख्य
----- रावांचा आनंद हेच माझे सौख्य

29. साता जन्मीची पूण्याई फळाला आली आज
----- रावांच्या हाताने ल्याले मंगळ्सुत्राचा साज

30.  पत्रिका जुळ्ल्य़ा योग आला जूळून
----- राव पती मिळावे म्हणून नवस केला कुलदेवतेला स्मरुन

31.  संसार सागरात प्रीतीच्या लाटा
----- रावांच्या सुखदु:खात उचलीन मी अर्धा वाटा

32. आईवडिलांच्या आशिर्वादाने आला भाग्याचा दिवस
----- राव पति मिळावे म्हणुन कुलदेवतेला केला नवस

33.  सीतेची पतिभक्ती, सावित्रीचा निग्रह
----- रावांचे नाव घेण्यास नको मला आग्रह

34. मोत्याची माळ, सोन्याचा साज
----- रावांचे नाव घेते मंगळागौर आहे आज

35. मंगळागौरी माते नमन करते तुला
----- रावांचे अखंड सौभाग्य लाभू दे मला

Image Courtesy - Google.com 

Facebook Image

twiter


sankalp-ad2

Copyright © 2012 Mumbai Pune Online

Developed by Tech Rational

Powered by Analytics for Joomla